onsdag den 25. marts 2009

Kreativ brandpositionering & intelligent trafik

Introduktion til Battle & Bounce og positionering
Vi har lige publiceret en kort introduktion til Battle & Bounces positioneringsapproach. Vi arbejder grundlæggende med en bredere definition af positionering end fx Trouts nyklassiker Positioning -- The Battle for Your Mind.

Vi er ikke tilbøjelige til at gå ind i krigsmetaforer, men det er svært at ignorere det faktum, at der foregår en darwinistisk kamp om opmærksomhed pt. Twitter er i voldsom vækst -- tekstmængden vokser dag for dag. Vi leverer intelligent trafik, der konverterer.

Kontekstuelle medier, Social Media, Intelligent søgemaskineoptimering
I introduktionen kan der læses mere om, hvordan vi arbejder med positionering og intelligent trafik i forbindelse med 1) Kontekstuelle medier; 2) Social Media; 3) Intelligent søgemaskineoptimering.

Vi tror ikke på hurtige, nemme løsninger -- men på langsigtede solide strategier.

Etisk forsvarlighed, dokumentation og fremadrettede løsninger
Alt optimeringsarbejde foregår etisk forsvarligt og i tråd med markedsledende guidelines og best practice-principper, herunder Googles. Arbejdet tager udgangspunkt i eventuelt tidligere udfærdigede rapporter, evt. a/b-/ multivariable -test og effektanalyser.

Arbejdet dokumenteres og best practice-guides opstilles på såvel teknisk som skribentniveau, hvis det ønskes. Battle& Bounces arbejde med søgemaskineoptimering falder som udgangspunkt inden for fire kategorier: arkitektur, trafik, social media-integration& integration med offline-medier.

Arkitektur, trafikstrømme & resultater
Vægtningen af arbejdet vil dels basere sig på dialog med klienten om ønskede resultater, dels en tilbundsgående analyse af den nuværende arkitektur og trafikstrømme. Arbejdet vil således være analytisk, empirisk og dialogisk funderet. Benchmarks/KPIopstilles efterfølgende, og der afrapporteres løbende, kvartalsmæssigt. Metodologisk arbejdes der på baggrund af scrum-principper.

Læs mere her:

Kreativ brandpositionering & intelligent trafik

Ingen kommentarer: